In 2.Бізнес

Практично в усіх секторах економіки відчувають нестачу персоналу і все менше говорять про нестачу фінансування

Український Держстат щоквартально просить підприємства п’яти галузей дати оцінки їх поточного рівня ділової активності і висловитися щодо найближчих перспектив. Нещодавно були опубліковані результати останнього такого опитування, яке було проведене в січні, а сайт “Сьогодні” обрав найцікавіше.

Очікування промислових підприємств

У I кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості в цілому підвищився в порівнянні з IV кварталом 2017 року на 1 п.п. і становить -3%. У переробній промисловості індикатор підвищився в порівнянні з попереднім кварталом на 3 п.п. до -2%.

Негативне значення цих індикаторів говорить про те, що песимісти поки пересилюють оптимістів, хоча не набагато.

Як змінилися очікування за жовтень-грудень 2017,% респондентів

збільшилися

не змінилися

зменшилися

Обсяг виробництва продукції

39 37 23

Обсяг замовлень на виробництво

29 48 23

Дані: Держстат

Індикатор ділового клімату в промисловості в цілому і в переробній галузі підвищився на 1 п.п. і становить 2%. Тобто діловий клімат в цілому оцінюється як нейтральний з натяком на сприятливість.

Як зміняться очікування в січні-березні 2018,% респондентів

збільшилися

 не змінилися  зменшилися

Обсяг виробництва продукції

25 54 21

Кількість працівників

12 79 9

Відпускні ціни на продукцію

49 49 1

Дані: Держстат

Складові для розрахунку цих індикаторів включають сезонно скориговані значення балансів:

 • оцінка поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попиту) в промисловості в цілому становить -29%, у переробній -32%;
 • очікування щодо обсягу виробництва продукції в січні-березні 2018 у промисловості становлять 13%, у переробній 18%;
 • оцінка поточного обсягу запасів готової продукції в промисловості становить -6%, у переробній -8%;
 • оцінка обсягу виробництва продукції за жовтень-грудень 2017 в промисловості становить 16%, у переробній 15%;
 • оцінка поточного обсягу іноземних замовлень на виробництво продукції (експортного попиту) в промисловості становить -19%, у переробній -23%.

Що стримує промислове виробництво,% респондентів

 

2017

I кв. 2018

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Недостатній попит 42 40 37 36 36
Бракує робочої сили 7 8 9 10 12
Брак сировини, матеріалів, обладнання 12 13 11 12 12
Фінансові обмеження 37 36 36 35 34
Нічого не стримує 17 16 19 18 20

Дані: Держстат

Завантаженість виробничих потужностей, як і в IV кварталі 2017 року, в середньому становить 68%. Забезпеченість замовленнями також не змінилася – в середньому на чотири місяці роботи.

Опитані керівники підприємств висловили такі очікування щодо їх ділової активності на I квартал 2018 року:

 • зростання відпускних цін на продукцію промисловості;
 • збільшення кількості працівників на підприємствах;
 • зниження впливу такого стримуючого виробництво фактора, як фінансові обмеження, і одночасне посилення впливу браку робочої сили.

Очікування будівельних підприємств

41% респондентів з цієї галузі сказали, що за жовтень-грудень минулого року обсяг виконання робіт збільшився, у 33% він не змінився, а у 25% – знизився. Поточний обсяг замовлень має вище норми тільки 1% підприємств, у 58% він нормальний для сезону, а у 41% – нижче норми.

Індикатор ділової впевненості в будівництві підвищився в порівнянні з минулим кварталом на 5 п.п. і становить -20%.

Складові для розрахунку цього індикатора мають такі сезонно скориговані значення балансів:

 • оцінка поточного обсягу замовлень – -40%;
 • очікування щодо змін кількості працівників в січні-березні – 1%.

Що стримує будівництво,% респондентів

 

2017

I кв. 2018

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Недостатній попит 30 30 28 29 30
Погодні умови 31 11 3 3 22
Бракує робочої сили 8 9 9 11 12
Брак матеріалів, обладнання 2 2 2 1 2
Фінансові обмеження 45 48 48 47 42

Дані: Держстат

Очікування щодо стану ділової активності на I квартал в порівнянні з попереднім такі:

 • зростання цін на роботи, що виконуються будівельними підприємствами;
 • посилення впливу таких стримуючих будівельну діяльність факторів, як несприятливі погодні умови і брак робочої сили, і одночасне зниження впливу фінансових обмежень.

Забезпеченість замовленнями на будівельні роботи, як і в IV кварталі, в середньому становить п’ять місяців.

Очікування підприємств роздрібної торгівлі

52% респондентів сказали, що за жовтень-грудень 2017 обсяг продажів збільшився, у 24% він залишився незмінним, а у 23% знизився. Оцінюючи свій запас товарів, 3% сказали, що він вищий за норму, 86% – нормальний для сезону, і у 6% – нижче норми.

У I кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі знизився в порівнянні з IV кварталом на 7 п.п. і становить 5%. Складові для розрахунку цього індикатора мають такі значення балансів:

 • обсяг продажів (оборот) в жовтні-грудня 2017 – 29%, а очікування за цим показником в I кварталі 2018 становлять 16%;
 • оцінка поточного обсягу запасів товарів становить (-3%).

У найближчій перспективі підприємства роздрібної торгівлі очікують зменшення обсягу замовлень товарів у постачальників, уповільнення темпів зростання числа працівників на торговельних підприємствах і зростання цін реалізації товарів в роздрібній торгівлі.

Очікування сільськогосподарських підприємств

30% респондентів повідомили, що за жовтень-грудень 2017 обсяг продажів збільшився, у 36% він залишився незмінним, а у 34% знизився. Оцінюючи свій запас продукції, призначеної для реалізації, 1% сказали, що він дуже великий, 77% – достатній і 12% – дуже маленький.

Що стримує сільськогосподарську діяльність,% респондентів

 

2017

I кв. 2018

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Недостатній попит 12 11 11 8 10
Погодні умови 21 18 30 30 27
Бракує робочої сили 3 2 2 2 3
Нестача матеріалів, обладнання 3 3 3 3 3
Фінансові обмеження 33 30 32 32 28
Нічого не стримує 27 32 26 32 32

 

Дані: Держстат

За результатами обстеження сільськогосподарських підприємств виявлено такі очікування респондентів щодо стану їх ділової активності на I квартал в порівнянні з попереднім:

 • зменшення обсягів виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами;
 • зростання цін на сільськогосподарську продукцію;
 • уповільнення темпів зменшення кількості працівників на підприємствах;
 • зниження впливу таких стримуючих сільськогосподарську діяльність факторів, як фінансові обмеження і погодні умови.

Очікування підприємств сфери послуг

15% респондентів вважають, що бізнес-ситуація в їх галузі за жовтень-грудень покращилася, 65% – не змінилася, 20% – погіршилася. У I кварталі 2018 індикатор ділової впевненості в сфері послуг підвищився в порівнянні з IV кварталом на 1 п.п. і становить -5%.

Складові для розрахунку цього індикатора мають такі негативні значення балансів:

по бізнес-ситуації за жовтень-грудень -5%);

щодо попиту на послуги (обсягу реалізації послуг) за жовтень-грудень -1%, а баланс очікувань за цим показником в I кварталі становить -9%.

 

Джерело: “Сьогодні”

Схожі публікації