In 5.Екологія

Полігонне захоронення побутових відходів, що практикується в нашій країні, — це не вирішення проблеми, а лише не найбільш вдала спроба відкласти її на потім. Сміття, яке вивозиться на міські звалища, розкладається, продукує метан, буквально отруюючи людям життя. Не випадково у країнах Європи планують до 2010 року повністю відмовитися від полігонного захоронення. Тільки промислова переробка, що дозволяє цілком і повністю вирішити питання знешкодження, ліквідації й утилізації відходів, — кардинальний шлях розв’язання цієї проблеми. Поетапний перехід від захоронення до промислової переробки є основною тенденцією розв’язання проблеми відходів у світовій практиці.

Оригінальна технологія переробки твердих побутових відходів, що базується на принципі високотемпературного піролізу органічної маси в розплаві солей у присутності каталізаторів, розроблена і запатентована київським ТОВ «Екокомінвест». Вона успішно пройшла всі випробування, що проводилися на дослідному обладнанні. Сьогодні вже йде проектування першого сміттєпереробного заводу за цією технологією, при цьому на головних машинобудівних підприємствах країни виготовляються вузли дослідно-промислового комплексу. На ньому відпрацьовуватимуть промислову технологію для проектованого заводу.

Переробний комплекс складається з автономних модулів продуктивністю по вихідній сировині 100 тонн на добу. Добова продуктивність сміттєпереробного заводу — 1000 тонн. Основа комплексу — реактор, у якому під впливом високих температур відбувається розкладання органічних сполук з отриманням вуглецю, синтез-газу і розплавлених твердих мінеральних залишків. Отриманий синтез-газ потім перетвориться на метиловий спирт чи бензин.

Може виникнути запитання: а чому піроліз, а не більш відоме нам спалювання твердих побутових відходів? Річ у тому, що з дедалі жорсткішими вимогами до норм викиду в атмосферу продуктів спалювання сміттєспалювальні заводи повсюди стали збитковими. Вартість очисних споруд висока, а без них у атмосферу викидається велика кількість токсичних речовин, у тому числі діоксинів. Піроліз же — безполуменевий спосіб переробки твердих відходів, і його перевага — насамперед у запобіганні забрудненню довкілля. Крім того, з його допомогою можна переробляти відходи, що важко піддаються утилізації, такі як зношені автопокришки, пластмаси, відпрацьовані мастила. Піроліз не залишає після себе біологічно активних речовин, утворений попіл має високу щільність, що різко зменшує його обсяг, при піролізі не буває викидів важких металів в атмосферу. Отримані після піролізу продукти легко зберігати й транспортувати, а для роботи обладнання, що здійснює піроліз, не потрібні великі затрати енергії, та й весь процес у цілому потребує менших капіталовкладень.

Сам по собі піроліз далеко не новий. Але запропонована компанією «Екокомінвест» технологія характерна використанням унікального пристрою — електромагнітного прискорювача хімічних реакцій. На відміну від інших технологій піролізу та спалювання твердих побутових відходів, він забезпечує миттєвий розпад усіх органічних складових у всьому обсязі вихідної сировини з виділенням тепла й отриманням вуглецю та метанолу.

Сьогодні, коли глобальні екологічні процеси призводять до змін клімату на планеті, а антропогенні викиди парникових газів, які виробляються енергетикою, промисловістю, сільським господарством і відходами життєдіяльності людини, сягають критичних величин, — світова спільнота щосили прагне запобігти можливим катастрофічним наслідкам. Пропозиція компанії «Екокомінвест», ініціатива якої з будівництва піролізного сміттєпереробного заводу викликала великий інтерес і підтримку Київської міської адміністрації, Київради, а також органів місцевої влади низки інших великих міст України, безумовно, допоможе вирішувати екологічні проблеми, які ставить перед нами ХХI століття. Турбота про екологію сьогодні вже завтра обертається здоров’ям наших дітей.

Джерело: https://dt.ua. Автор: Олександр Артеменко

Схожі публікації