Вищим органом управління групи компаній Prominvest.me є Рада партнерів.

Рада партнерів діє на основі Договору про співробітництво та партнерство між компаніями групи та створена з метою якісного долучення керівництва і експертів компаній-учасників до безпосередньої участі в управлінні процесами пов’язаними з пошуком, інвестуванням та супроводженням інноваційними енергоефективними промисловими проектами.

Протокольним рішенням засідання РАДИ ПАРТНЕРІВ затверджено: 

РЕГЛАМЕНТ ДІЙ ГРУПИ КОМПАНІЙ «PROMINVEST.ME»

 1. Загальне керівництво спільною діяльністю покладається на Раду партнерів, яка складається з Керівника Ради партнерів та Керуючих партнерів.
 2. Рада партнерів визначає статус учасників Групи компаній, стратегію та учасників конкретних проектів зі створення об’єктів інвестування (далі – Проекти, Проект), розміри та напрями їх фінансування.
 3. У разі необхідності Керівником ради партнерів до засідання Ради партнерів залучаються Керуючі партнери проекту – керівники компаній або фізичні особи, які приймають участь у спільній діяльності Групи компаній, і Партнери проекту – виконавці, на яких покладено реалізацію Проектів.
 4. Керуючою компанією та представником Групи компаній визначено ТОВ «ТАКС КОМПЛАЄНС УКРАЇНИ», а Керівником Ради партнерів – Бондарчука Олександра Володимировича.
 5. Керуюча компанія забезпечує обслуговування діяльності Групи компаній та наділяється правами відповідно до Договору та цього Регламенту.
 6. Керівник Ради партнерів:
 • є представником Групи компаній у роботі з суб’єктами господарювання, органами влади та іншими особами;
 • уповноважується підписувати з новими учасниками Групи компаній договори про співробітництво та приєднання до Групи компаній;
 • закріпляє за новими учасниками Групи компаній статус Керуючих партнерів проекту або Партнерів проекту до розгляду їх статусу Радою партнерів;
 • у разі необхідності делегує права здійснення діяльності, проведення юридичних або інших дій від імені Групи компаній, уповноваженим особам в межах Групи компаній шляхом оформлення відповідної довіреності або письмового погодження.
 1. Відповідно до напряму та умов створеного Проекту, керівництво спільною діяльністю такого Проекту та належність всіх прав і обов’язків, набутих під час його планування і реалізації покладається на визначену Радою партнерів спільну юридичну особу, що відображається в протокольному рішенні або окремому договорі для реалізації цього Проекту. До визначення такої особи Радою партнерів функції права та обов’язки для здійснення такої спільної діяльності закріплюються за Керуючою компанією або Керівник Ради партнерів може тимчасово затвердити для цих цілей іншу особу.
 2. Керуюча компанія здійснює висвітлення основних подій діяльності Групи компаній на офіційному веб-сайті Групи компаній за посиланням «http://prominvest.me».